CZ EN PL

Obchodní podmínky pro kluby

Zpracování objednávky

 • Zapůjčení zkušební sady produktů zdarma.
 • Minimální velikost objednávky dle typu produktu od 5 nebo 10 ks (nezáleží na velikostech).
 • Grafický návrh zdarma (pro nadstandardní grafické práce Vám sdělíme cenu po upřesnění designu).
 • Při dvou a více designech stejného produktu může být účtován poplatek za zpracování druhého grafického návrhu (na dotaz).
 • Pro objednávky nad 25 000 Kč záloha 50% po odsouhlasení závazné objednávky.
 • Termín dodání do 6 týdnů od potvrzení závazné objednávky (specifikace designu, velikostí, kalkulace).
 • Přesný termín v závislosti na složitosti objednávky a vytíženosti výroby. Termín je sjednán v závazné objednávce.
 • Poštovné v ČR zdarma při objednávce nad 10000 Kč. Při objednávce do 10000 Kč poštovné činí 130 Kč.
 • Poštovné do SR 300 Kč, ostatní země dle ceníku dopravce.

Design & klubový návrh oblečení

Nabízíme přípravu a výrobu produktů dle přání zákazníka - tzn. klubová objednávka. Grafický návrh může vycházet z námi vytvořených designů nebo dle Vašich individuálních návrhů. Vždy je nutné respektovat omezení jednotlivých produktů (např. výběr barev, možnosti potisku, švy a podobně).

Příprava grafického návrhu standardní klubové objednávky je zdarma. Při velké náročnosti zpracování klubového designu, více rozdílných návrhů a dalších víceprací může být účtován grafický návrh. V tomto případě je zákazník vždy předem informován o náročnosti a konkrétní cenové kalkulaci zpracování návrhu.

Vyhrazujeme si právo zrušit či zamítnout objednávku v případě nerespektování autorských práv grafického designu nebo zpracování designu konkurenčních výrobců. Při zpracování grafického designu dle klubových požadavků (požadavků zákazníka) Nanana s.r.o. nenese žádnou odpovědnost vyplývající z případného porušování autorských práv. Zákazník je zodpovědný za schválené grafické návrhy a měl by být prokázat unikátnost či vlastnictví autorských práv pro zpracovávaný návrh.

Dodací lhůty

Výroba klubových objednávek je stanovena v závazné objednávce, která je sjednaná mezi Nanana s.r.o. a zákazníkem. Dodací termíny jsou obecně do 6 týdnů od potvrzení závazné objednávky.

Dodání zboží probíhá dle sjednané závazné objednávky. Obvykle se jedná o osobní předání nebo zaslání poštou.

Vzorky

nanana s.r.o. na vyžádání může připravit vzorky před vlastní výrobou. Vzorky mohou být vyrobeny v různých variantách dle konkrétní objednávky. Výroba nátisků je zdarma, v případě výroby skutečného produktu v množství 1 ks je účtována standardní cena za produkt. Na základě odsouhlasení vzorků je následně připravena závazná objednávka a po potvrzení je možné započít výrobu vlastní objednávky. Výroba vzorků dle náročnosti trvá 2-4 týdny.

Záruční doba a reklamace

Záruční doba pro klubové objednávky (osoba s uvedením IČ) je 1 rok od data prodeje. Datum prodeje se rozumí obdržení vyrobených produktů zákazníkem - tzn. doručení poštou, osobní předání.

Nanana s.r.o. poskytuje záruku výměnou zboží nebo opravou včetně všech spojených nákladů.

Záruka je poskytována na základě předložení dokladu o prodeji (faktura, paragon).

Záruka obsahuje níže uvedené vady:

 • vady zipů, patentů, druků, knoflíků apod.
 • rozpárané švy
 • nestabilita barev, nápisů, reflexních prvků, sítotisku
 • chyby v designu oproti odsouhlasené objednávce

Záruka neobsahuje níže uvedené vady:

 • opotřebení způsobené běžným používáním
 • vady způsobené nesprávným uskladněním a přepravou
 • vady způsobené nesprávným čištěním
 • vady spojené s chybnou údržbou
 • vady způsobené nevhodným používáním
 • vady vzniklé dodatečnými úpravami produktu
 • vady způsobené výběrem nesprávné velikosti produktu
 • vady způsobené neodbornou opravou nebo použitím nevhodných dílů

Veškeré vady vyplývající z výše uvedených mohou být důvodem k neuznání reklamace. Nanana s.r.o. nezodpovídá za škody spojené s užíváním produktů - tzn. škody na zdraví, majetku a právní škody.

V případě neuznání záruky nebo pozáručních opravách Nanana s.r.o. předem informuje zákazníka o všech nákladech spojených s opravou produktu. Po odsouhlasení je možné provést pozáruční opravy nebo opravy, které nejsou předmětem záruky.

Zákazník má povinnost oznámit všechny vady ihned po jejich zjištění. V případě dalšího používání zaniká právo na reklamaci těchto vad.

Způsoby reklamace

Zákazník je povinen oznámit reklamaci písmeně na adresu prodejce, elektronicky nebo osobně. Zákazník prokáže datum prodeje předložením dokladu o prodeji (faktura, paragon). Produkt, který je předmětem reklamace nesmí být nadále využíván a musí být předán k reklamaci (doručení poštou, osobně).

Vady spojené a s výrobou musí být reklamovány nejpozději do 30 dnů od obdržení produktů. Tyto vady zahrnují zejména nepřesnosti či chyby v designu, chybné velikosti a podobně. V případě pozdější reklamace nemusí být reklamace uznána. Pokud se zákazník rozhodne reklamovat pouze některé produkty s vadou, pozdější reklamace dodatečných kusů nemusí být uznána. Vždy je nutné reklamovat všechny produkty, které mají být předmětem reklamace.

Vady spojené s užíváním produktu, které jsou předmětem záruky, je možné reklamovat po celou dobu záruky. Vždy je nutné produkty reklamovat ihned po zjištění závady. Při dalším užívání nemusí být reklamace uznána.

Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30 dní od obdržení produktů k reklamaci.